Mis geen wijzigingen
meer op het gebied
van arbo en milieu!
Bepaal zelf welke wijzigingen u per e-mail ontvangt!
Het programma "Wijzigingenopmaat.nl" houdt u op de hoogte van alle wijzigingen op het gebied van arbo en milieu en bestaat uit de volgende onderdelen:
 • Wetgeving & beleid (nationale, Europese, internationale, provinciale, pseudo wetgeving en beleid)
 • Jurisprudentie (uitspraken op nationaal en Europees niveau)
 • Praktijk (niet-dossierstukken, rapporten, brochures)

  Bij het onderdeel "Wetgeving & beleid" ontvangt u elke week een overzicht van alle relevante wijzigingen. Hiervoor stelt u zelf een profiel op door te kiezen uit Onderwerpen (afval, bodem, lucht, etc.) en Publicatiebladen (Staatsbladen, Staatscouranten, Kamerstukken, etc.). Zo wordt u alleen op de hoogte gehouden van alle officiële wijzigingen die voor u relevant zijn. Geen overbodige informatie, geen ruis.

  Bij het onderdeel "Jurisprudentie" kunt u kiezen uit arbo- en/of milieu-uitspraken. Bronnen zijn o.a. Raad van State, Hoge Raad en Europese Hof. Elke week wordt er een overzicht met daarin alle nieuw gepubliceerde uitspraken naar u opgestuurd.

  Ook bij het onderdeel "Praktijk" kunt u kiezen uit arbo- en/of milieu-documenten. Elke week worden niet-dossierstukken, brochures, rapporten enz. verzameld van diverse bronnen en via email overzichtelijk naar u opgestuurd.

  Kortom, met één programma wordt u op de hoogte gehouden van alle wijzigingen op het gebied van milieu en arbo die voor u van belang zijn.


  Meer informatie:
  Voor meer informatie en/of een kennismaking kunt u contact opnemen met RDMG Uitgevers.