Mis geen wijzigingen
meer op het gebied
van arbo en milieu!
Bepaal zelf welke wijzigingen u per e-mail ontvangt!
Aanmelden
Wilt u wekelijks op de hoogte gehouden worden van de wijzigingen op milieu- en/of arbogebied? Of wilt u deze vier weken gratis uitproberen? Neem contact op met RDMG Uitgevers


Disclaimer
Met de toegang tot en het gebruik van deze website van RDMG Uitgeverij BV stemt u als gebruiker in met de onderstaande voorwaarden.


Informatie
RDMG Uitgeverij BV heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. Aan de omschreven producten en diensten en de genoemde prijzen kunnen desondanks geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website kan door RDMG Uitgeverij BV op ieder gewenst moment worden gewijzigd.


Aansprakelijkheid
RDMG Uitgeverij BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van gebruik van deze website en de op deze website verstrekte informatie. RDMG Uitgeverij BV kan het continu en foutloos functioneren van deze website niet garanderen.
De website van RDMG Uitgeverij BV wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, doch de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of randapparatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.


Hyperlinks naar websites van derden
Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. RDMG Uitgeverij BV is op geen enkele manier verantwoordelijk en is niet aansprakelijk voor de inhoud en het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen of schade van een bezoek van aan deze website verbonden websites van derden.


Privacy
Alle door de gebruiker aan RDMG Uitgeverij BV verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en worden door RDMG Uitgeverij BV niet aan derden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.


Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.


Wijzigingen van deze voorwaarden
RDMG Uitgeverij BV behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen.